TOPlist
Odborný servis mobilních telefonů, tabletů a notebooků.

Odblokování mobilního telefonu

Pokusím se nejdříve definovat, co můžete očekávat, když si necháte odblokovat telefon.

Odblokováním mobilního telefonu "na síť" rozumějte takovou úpravu softwaru v mobilním telefonu, aby telefon bylo možné užívat v síti jiného operátora (tj. provozovatele mobilní sítě), než pro kterého byl telefon původně určen.

Odblokováním bezpečnostního kódu rozumějte odstranění uživatelem definovaného zámku telefonu, který znemožňuje neoprávněné osobě přístup k datům v telefonu, případně znemožňuje bez znalosti kódu, užití jakékoli jiné sim karty.

Postupy odblokování

K odblokování telefonu se obvykle používá počítač a datový kabel, jen u velmi starých telefonů si vystačíme s univerzálními kódy či s tzv. kalkulačkou. U mobilních telefonů je obvyklý spíše opačný trend a pro odblokování telefonu jsou potřeba čím dál častěji speciální postupy.

Odblok pomocí kódů

Prakticky každý starší tlačítkový mobilní telefon je možné odblokovat pomocí kódu (nejčastěji se jedná o tzv. NCK kód) - Obvykle se jedná o osmimístné číslo a pro jeho správné zadání míváte obvykle 3-8 pokusů, ne více, pokud "neuhodnete" telefon se zablokuje a odblokování se přinejmenším výrazně zkomplikuje, ne-li dokonce znemožní.
Toliko teorie. Základní problém evidentně spočívá ve způsobu jak získat správný kód. Nejběžnější metoda je získat kód od operátora přímo k telefonu, obvykle jej můžete najít jako příbalový leták v telefonu koupeném od T-mobilu. Druhá metoda je možná jen u některých modelů a spočívá ve vypočítání kódů pomocí "kalkulačky" - tj. speciálního programu, který vygeneruje kód na základě vstupních údajů - např. IMEI telefonu, kód operátora atd.. Třetí možností je vyčtení kódu z telefonu, nebo spočítání kódu z údajů vyčtených z telefonu, pro tento postup je již používáno speciální programové vybavení.

Přímé odblokování - Direct unlock

V podstatě se jedná buď o obdobu předchozí metody, tj. vyčtení nebo vygenerování kódu na základě údajů z telefonu a přímé zadání kódu do telefonu bez účasti obsluhy. Druhou možností je že program v telefonu nastaví příznak, že kód byl již správně zadán. Třetí metodou je změna tzv. security zóny (tj. prostor v paměti telefonu, kde jsou uloženy informace o zámcích telefonu), tak, jak by vypadala, kdyby telefon blokován nikdy nebyl.

Odblok s pomocí testpointu

Nejedná se o nic nového, princip odbloku je stejný jako v předchozích případech, jen cesta k němu je komplikovaná. Obvykle bývá komplikovaná především matematickou složitostí při komunikaci mezi telefonem a počítačem. Žádný operátor nestojí o to, aby bylo snadné telefon odblokovat a obvykle se s tímto požadavkem obrací na výrobce mobilního telefonu, který se snaží aby vyhověl a odblokování co nejvíce komplikuje.
Přístup do security zóny telefonu bývá obvykle podmiňován znalostí tzv. bootloaderu (zavaděče softwaru mobilního telefonu), nebo je kryptován (obvykle pomocí RSA). U některých telefonů je přístup do security blokován i speciálním diagnostickým čipem (rozhraní JTAG).
Rozšifrovat algoritmus a klíč pro komunikaci bývá obvykle velmi problematické, proto se hledají cesty a možnosti jak složitou komunikaci obejít, nebo jak získat alespoň klíč pro již známý algoritmus. Tyto speciální postupy spočívají ve využívání tzv. testpointů. Testpointem se nazývá servisní bod na systémové desce. Při odbloku se potom používá jeden, nebo více bodů, na které se obecně připojí nějaké napětí, nebo se k nim připojí speciální zařízení, které dokáže např. i emulovat nějakou funkční část telefonu. Jeden příklad za všechny. U mobilních telefonů Motorola dojde po uzemnění testpointu k tomu, že se telefon dostane vlastně do "prenatálního věku", tj, telefon se domnívá, že právě sjel z výrobní linky a že nemá ještě nahraný žádný firmware, proto pro komunikaci nevyužívá žádný šifrovací algoritmus a umožní bez komplikací přímé čtení a zápis do paměti telefonu.

Destruktivní zásahy do telefonu

U Motorol je však základní problém v tom, že většina modelů má testpointy umístěny v blízkosti flash pamětí a ty se nachází pod krycími plechy, které jsou napevno letované k systémové desce a nemívají otvory... takže je potřeba si nějaký otvor udělat... a to s sebou nese ztrátu záruky a je vhodné si dobře vybrat, kde si takovýto zásah necháte udělat, protože některá zvěrstva, která jsem už viděl jsou prostě neomluvitelná. Za odblokování pomocí testpointu je považováno také dnes již nemoderní odblokování Siemensů řady X55. U těchto telefonů výrobce použil u novějších verzí softwaru bootloader, který nebyl dosud rozšifrován (Pravděpodobně proto, že tato modelová řada již nikoho moc nezajímá a byla vyřešena pomocí nedestruktivního odbloku pomocí testpoint adaptéru od Martecha) a u kterých se odblok prováděl pomocí přerušení (přeříznutí) vodiče, který vedl pod procesor. O záruku na telefon jste v případě takto provedeného odbloku, samozřejmě přišli (pokud si toho v servisu všimli (;-)), ale pokud byl proveden kulturně nenesl s sebou žádné významné nebezpečí. (sám jsem ale viděl několik telefonů u kterých nefungovaly například kávesy, protože "autor" odbloku "řízl vedle"). Za nejkurióznější způsob odbloku však považuji dosud nevyřešený odblok Siemensu SX1 s novými deskami. U tohoto modelu musíte odpájet (zvednout) mikroprocesor (BGA součástka uložená na cca 150 cínových kuličkách) odsát jednu konkrétní kuličku a usadit procesor zpět. Teprve po této operaci přijme telefon neautorizovaný bootloader a umožní vám zapsat přepočítanou security zónu.

Standalone vs. log - odblokování pomocí logů

Když se mluví o standalone, má se na mysli dosud nejrozšířenější způsob úpravy software mobilního telefonu - prostě zařízení nebo software, který se k provedení úkonu použije zná postup a je schopný provést veškeré operace lokálně na zařízení ke kterému je mobilní telefon připojen. Typickým příkladem je třeba update firmware na mt. Siemens S65. Z nějakého internetového zdroje si stáhnete originální update tool od firmy siemens určeného pro model S65. Pro připojení telefonu k počítači použijete originální datový kabel a na počítači spustíte výše uvedený software. Update tool si otestuje připojení, otestuje nabití baterie, zkontroluje jestli je v telefonu starší verze software a update má význam a vyzve vás, aby jste na telefon až do dokončení operace nesahali. Tento sw zná protokol, pomocí kterého se komunikuje s telefonem, ví které regiony má přepsat a kterých částí paměti telefonu si nemá všímat. Všechny operace provádí lokálně a nepotřebuje pro svoji práci žádné počítačové okolí - typicky internet. Obdobná situace platí i pro většinu boxů v případě obvyklých modelů.

V poslední době se v případě novějších modelů objevuje trend vývojářů zařízení pro odbloky a flashe telefonů, neumisťovat algoritmy pro výpočet klíčových informací přímo do programů, ale využít pro jejich výpočet server umístěný kdesi na internetu. Jeden z důvodů, který je k tomuto kroku vedl je to, že při vyvíjení software musí stále větší měrou dbát na zabezpečení produktů před jejich cracknutím a následným zveřejněním na internetu. Nejsou ušetřeny ani originální produkty jako třeba Nokia Phoenix.
Typickým příkladem takto postaveného systému je třeba MSS 4.26, známější pod názvem Motorola Viktor. Zabezpečení standalone části je prováděno pomoci hardwarového klíče HASP-Alladin. Samotný box je velmi nákladný, ale přepočítání security zóny je prováděno bezplatně pomocí internetového serveru.
Další výhodou pro vývojáře je možnost nechávat si platit za každý jeden telefon. Typickým příkladem jsou nové modely Sony Ericsson. Systémů je několik, ale princip je vždy stejný - za úplatu máte na serveru zřízený účet s kredity a za každou operaci se vám z tohoto účtu několik odečte. Jakmile dojdou musíte dokoupit další jinak prostě nemůžete pracovat.

Nejhorší variantou pro servis je, když musíte koupit nějaké zařízení aby jste mohli požadovanou operaci na telefonu provést a zároveň musíte ještě platit za logy, aby ji bylo možné dokončit. Typicky MTBox a odbloky Nokia 2610, nebo Cruiser a flash K800.

Vykoupaný telefon, oxidace, vytopenka

Co vlastně znamená, když dostanete v servisu tohle vyjádření?
V mobilním telefonu byly nalezeny stopy po zásahu kapalinou - nejčastěji samozřejmě vodou, ale škála možných kapalin je stejně široká jako součet nápojového lístku s nabídkou v drogerii. Časté jsou telefony polité kávou, vínem a Colou. Mezi kurioznější případy patří Primalex, nebo olej ve fritéze. Poměrně časté jsou i tzv. WC nehody (nechám na vaší fantazii).

Co s tím? Takovýto nález obvykle následuje po otevření telefonu v servisu a je pro zákazníka vždy nepříjemný. Po takovémto nálezu obvykle přichází o možnost bezplatné opravy a je zbytečné prohlašovat, že do přístroje nemohla v žádném případě kapalina vniknout. Servis samozřejmě konstatuje nález a bývá zbytečné prohlašovat, že o tom nic nevíte, protože to není relevantní. Samozřejmě takový nález v telefonu je nepříjemný ale ve skutečnosti nic neříká o opravitelnosti, ta je závislá na mnoha faktorech a to je především rozsah zásahu, model telefonu a konstrukce desky, stáří, tekutina a taky na štětí.

Jak vůbec může dojít k tomu, že v telefonu jsou nalezené stopy kapaliny?
Tak předně je tady možnost, že jste si telefon namočil, nebo polil. Druhá možnost je taková, že vám to udělal někdo jiný. Další obvyklé původy jsou telefonování ve vaně, pokládání telefonu v kuchyni, telefonování v dešti atd.. Další možnou příčinou může být "propocení". Některé modely telefonů je naprosto nevhodné vystavovat třeba mrazu, typicky Motorola V3 je vyrobená z hliníku, což je materiál se skvělou tepelnou vodivostí. Takže co se stane, když telefon, který snadno promrzne přinesete do místnosti s vysokou relativní vlhkostí vzduchu? Vlhkost se vysráží právě v mobilním telefonu.

Jak mám postupovat, pokud jsem si vědom nějaké nehody?
Obecně platí, že je vhodné telefon donést do servisu co nejdříve po zásahu (hraje roli každá hodina), protože s rostoucí dobou působení kapaliny se snižuje pravděpodobnost úspěšné opravy, roste rozsah opravy a tím i cena. Telefon nezkoušejte vysušit, pokud s tím nemáte zkušenosti, obvykle naděláte víc škody, než užitku. V servisu sdělte jakou tekutinou došlo k zásahu, aby bylo možné určit jakým způsobem oxidaci odstranit.