TOPlist
Specialista na mobilní telefony a příslušenství. Odborný servis mobilních telefonů. Autorizovaný dealer T-Mobile a Telefónica O2. Splátkový prodej. Komise-Bazar-Zastavárna.

Možné softwarové úpravy:

1. Změna firmware (upgrade/downgrade).

2. Nahrání českého menu.

3. Odblokování bezpečnostního kódu, zámku telefonu, nebo různých hesel a nastavení.

4. Odblokování sítě operátora.

5. Záloha uživatelských dat a případné přenesení do jiného modelu (i mezi různými značkami).

Ceny jednotlivých úkonů se orientačné pohybuji mezi 100-300Kč, pouze u velmi unikátních modelů je cena vyšší a je vhodné si ji předem telefonicky ověřit. Pokud na mobilním telefonu potřebujete udělat několik operací současně, finální částka není součtem jednotlivých položek, ale je pouze o něco navýšená.
Např. pokud potřebujete u mt Nokia 6300 odstranit bezpečnostní kód, odblokovat telefon na síťě operátora a dohrát české menu, budete platit 300Kč přestože je u každého úkonu kalkulována na 200-300Kč a výsledná částka by měla být více jak 600Kč.

Je možné domluvit si nižší ceny při větších zakázkách.

Jelikož jsme v České Republice a většína zákazníků používá u svého telefonu české menu, nebývá obvykle problém nahrát do telefonu menu v některém jiném jazyku, pokud existuje. Nejčastěji se je jedná o Ukrajinštinu, Ruštinu, Vietnamštinu, Arabštinu atd. Jediné omezení je v existenci jazyka pro daný typ telefonu.

U některých modelů je možné nahrát software bez přizpůsobení na konkrétního operátora - obvykle Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone atd. (tzv. Decustomizace), nebo naopak nahrát software s tímto přizpůsobením, typicky pro nastavení mms a wap (tzv. Customizace).